Workshops

One Day Sakshi Sadhana Shivir

@Palghar (Maharashtra), 10th November 2018:

One Day Science Divine Sakshi Sadhana Shivir by Sadguru Sakshi Shree, an enlightened master.

Saturday, 10th November 2018; 10.00 am tp 5.00 pm

Venue: Shikshak Patpedhi Hall, Mahim Road, Palghar (W) - 401404, Dist.: Palghar, Maharashtra

For details, call: 7387330123, 7744860649, 9923936243

Details
State
City
Date

Workshop


20

January

Science Divine Spiritual Program
(Navi Mumbai)

9:30AM onwards

15

February

Three Days Sakshi Sadhana Shivir
(Pushkar)

9:30AM onwards