Workshops

One Day Sakshi Sadhana Shivir

@Palghar (Maharashtra), 10th November 2018:

One Day Science Divine Sakshi Sadhana Shivir by Sadguru Sakshi Shree, an enlightened master.

Saturday, 10th November 2018; 10.00 am tp 5.00 pm

Venue: Shikshak Patpedhi Hall, Mahim Road, Palghar (W) - 401404, Dist.: Palghar, Maharashtra

For details, call: 7387330123, 7744860649, 9923936243

Details
State
City
Date

Workshop


23

November

Three Days Sakshi Sadhana Shivir
(Vrundavan)

9:00AM onwards

2

December

Science Divine Sakshi Sadhana Shivir
(Patna)

9:30AM onwards

9

December

Sakshi Sadhana Shivir
(Navi Mumbai)

10:00AM onwards

9

December

Science Divine Basic Course
(Raipur)

10:00AM onwards

16

December

Shiksha Sewa Sankalp Mahotsav 2018
(Ghaziabad)

10:00AM onwards

30

December

Science Divine Spiritual Session
(Beawar)

9:30AM onwards